Forretningsbetingelser.

Vilkår og betingelser – version 34

Indhold.

Definitioner.

Følgende definitioner benyttes i SMB Hosting’ Forretningsbetingelser:

Kunde – Den enhed (person, virksomhed, organisation, forening eller lign.) som køber et produkt eller en ydelse af SMB Hosting.
SMB Hosting – SMB Hosting IVS og/eller SMB Hosting IVS’ datter- og søster-selskaber der sælger et produkt eller en ydelse til en Kunde.
My SMB Hosting– Sikret område på SMB Hosting’ hjemmeside hvorfra Kunden kan styre alle ydelser, domæner, betalinger, support mm. My SMB Hosting kan tilgås på denne web-adresse: https://my.smbhosting.dk.
Ydelse – De af Kunden købte produkter eller digitale ydelser.

Generelt.

Følgende betingelser gælder mellem Kunden og SMB Hosting. Ved at acceptere nærværende betingelser samtykker Kunden til, at disse til enhver tid er gældende og regulerer forholdet mellem Kunden og SMB Hosting i enhver sammenhæng, herunder bestilling og brug af SMB Hosting’ ydelser. Betingelserne er til enhver tid gældende medmindre andet fremgår af en skriftlig aftale mellem Kunden og SMB Hosting. Kunden skal, for at købe og bruge en ydelse hos SMB Hosting, acceptere betingelserne og være myndig, eller have sin værges godkendelse. SMB Hosting’ ydelser, indhold af ydelser og gældende priser vil til hver en tid fremgå af SMB Hosting’ hjemmeside.
Bestilte ydelser vil blive oprettet så snart betalingen er registreret af SMB Hosting’ system. Før end at en ydelse kan leveres, skal Kunden kunne gennemgå SMB Hosting’ sikkerheds- og svindeltjek.

Kundekonto.

For at kunne bestille og anvende ydelser fra SMB Hosting kræves det, at Kundens personlige oplysninger er opdaterede og korrekte. Det er Kundens eget ansvar at holde alle oplysninger korrekte og opdaterede. Kundens oplysninger kan ændres via My SMB Hosting. Alle oplysninger om Kunden, som SMB Hosting er i besiddelse af, skal og vil overholde SMB Hosting’ persondatapolitik. SMB Hosting forbeholder sig retten til at offentliggøre Kundens firmanavn eller domænenavn(e) på en liste af udvalgte referencer. Såfremt SMB Hosting har benyttet sig af denne ret, og Kunden ikke ønsker at være repræsenteret på denne liste, kan Kunden anmode om at blive fjernet fra listen, hvorved SMB Hosting vil fjerne kundeoplysningerne fra listen indenfor 72 timer.

Betingelser for Brug.

Udover SMB Hosting’ almindelige Forretningsbetingelser, accepterer Kunden også SMB Hosting’ Betingelser for Brug for den pågældende ydelse, som Kunden har aktiv.

Betingelser for brug af Domæner
Betingelser for brug af Webhoteller
Betingelser for brug af Cloud Servere

Betaling.

Generelt.

Udover SMB Hosting’ almindelige Forretningsbetingelser, accepterer Kunden også SMB Hosting’ Betingelser for Brug for den pågældende ydelse, som Kunden har aktiv.

Kunden vil ved køb af nye- og fornyelse af eksisterende produkter og ydelser modtage en faktura, som til hver en tid vil fremgå af Kundens My SMB Hosting. Fakturaen skal betragtes som Kundens kvittering for købet. Så snart SMB Hosting har registreret Kundens betaling, modtager Kunden en kvittering pr. e-mail på indbetalingen. Betalinger kan ikke refunderes medmindre en refunderings-, pengene-retur eller lign. -politik gør sig gældende.

Kreditkort og debetkort.

Kunden kan vælge at betale online med kreditkort og debetkort. Kreditkort og debetkort dækker bl.a. over Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og American Express. Alle betalinger behandles til enhver tid via en SSL-krypteret forbindelse og en PCI-certificeret betalingsgateway, dette for at sikre at Kundens oplysninger behandles efter internationale regler vedrørende online betalinger. Udfører Kunden en uberettiget chargeback, vil SMB Hosting opkræve kunden ethvert gebyr afholdt af SMB Hosting i forbindelse med denne chargeback.

PayPal.

Kunden har mulighed for at betale via PayPal. Udover SMB Hosting’ forretningsbetingelser, vil der ved alle PayPal-betaling også gælde PayPals egne betingelser.

Faktura.

Kunden kan vælge at modtage en faktura pr. e-mail, som kan betales via bankoverførsel. Der vil ved bankoverførsel blive opkrævet DKK 25 i gebyr. Det er Kundens ansvar at overførslen kan identificeres med den tilhørende faktura.

EAN-betaling.

Der kan oprettes EAN-fakturaer til offentlige virksomheder. Ved alle EAN-fakturaer pålægges der et gebyr på DKK 35.

Manglede betaling.

Ved manglende rettidig betaling vil der blive pålagt et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Ved fortsat manglede betaling, kan sagen overgå til inkasso. Der vil blive opkrævet gebyrer og renter i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alle betalingspåmindelser og rykkere vil fremsendes til Kunden elektronisk pr. e-mail.

Abonnementsbetaling.

For at sikre at Kundens e-mail og hjemmesider forbliver tilgængelig, vil alle betalinger med kreditkort og debetkort, uanset type, blive tilmeldt automatisk abonnementsbetaling. Med abonnementsbetaling bliver Kundens aktive ydelser automatisk betalt og forlænget, medmindre at ydelsen opsiges rettidigt. I tilfælde af fejlet betaling, uanset årsag, vil der blive fremsendt en ordinær betalingsanmodning til Kunden via e-mail. I henhold til SMB Hosting persondatapolitik og sikkerhedspolitik, opbevarer SMB Hosting på intet tidspunkt Kundens kreditkortoplysninger. Kreditkortoplysninger vil blive håndteret af Nets Denmark A/S og en PCI-certificeret betalingsgateway-udbyder. Alle transaktioner bliver sendt via en krypteret forbindelse. Kunden kan til enhver tid få fjernet eller opdateret sine kreditkortoplysninger, skulle kortet f.eks. være udløbet, lukket, spærret eller på anden måde ændret. Kunden kan ændre det kort der benyttes til abonnementsbetaling. Ønsker Kunden at få fjernet sin tilmelding og/eller muligheden for at blive tilmeldt til abonnementsbetaling, skal Kunden kontakte SMB Hosting.

Optankning.

SMB Hosting tilbyder at Kunden kan fylde penge på sin konto hos SMB Hosting til forbrug. Indestående på Kundens konto kan ikke udbetales eller refunderes. Kunden frasiger sig således retten til fortrydelse og refundering, så snart en indbetaling til Kundens konto er gennemført. Indestående på Kundens konto kan til hver en tid bruges på SMB Hosting’ ydelser og kan fratrækkes ved fremtidige køb og fornyelser.

Support.

Der vil i alle Kundens aktive ydelser være inkluderet support på brug af ydelserne. Der kan forventes svar på support-relaterede henvendelser inden for ca. 24 timer på almindelige hverdage. SMB Hosting yder udelukkende support på egen infrastruktur og de ydelser, som SMB Hosting stiller til rådighed. SMB Hosting yder således ikke support på 3. parts software, herunder inkluderet men ikke begrænset til: Software installeret af Kunden selv og software- eller anden data udviklet eller uploadet af Kunden eller anden tredjepart.

Ydes der support, ved fejlmeldinger, hvor SMB Hosting ikke er ansvarlige for den anmeldte fejl, forbeholder SMB Hosting sig retten til at opkræve Kunden DKK 500 pr. påbegyndte halve time. Der ydes ikke telefonsupport, medmindre der er indgået en særskilt aftale om dette. Er der indgået en aftale om telefonsupport, vil telefonsupport afregnes til DKK 500 pr. påbegyndte halve time.

Der kan forekomme særlige betingelser for support for hver specifik ydelse. Disse særlige betingelser vil fremgå af betingelserne for den pågældende ydelse.

Refundering.

Kunden frasiger sig sin 14 dages fortrydelsesret ved gennemført betaling, da ydelsen er en digital ydelse og er speciel-konfigureret til Kunden. SMB Hosting tilbyder som erstatning følgende refunderingspolitik:

Refundering Kreditkort Bankoverførelse PayPal
Webhotel 90 dage 30 dage 30 dage
Webhotel Reseller 14 dage 14 dage 14 dage
Domæner Ingen Ingen Ingen
SSL-certifikater Ingen Ingen Ingen
Andet Ingen Ingen Ingen

Refundering gælder kun ovennævnte ydelser der forudbetales 12, 24 eller 36 måneder. Enhver ydelser der forudbetales månedligt er ikke dækket af ovennævnte refunderingspolitik. Oprettelsesgebyrer, administrationsgebyrer, fornyelser og produkter og ydelser der ikke er nævnt, kan ikke refunderes. Kunden frasiger sig sin 14 dages fortrydelsesret ved gennemført betaling, da ydelsen er en digital ydelse og er speciel-konfigureret til Kunden.

Ved fejlet refundering og overførsel til bank, grundet forkerte oplysninger, fratrækkes et administrationsbeløb på DKK 25 pr. forsøg der er fejlet.

Oppetid.

Den gældende oppetid for enhver ydelse vil fremgå af den tilhørende produktside eller “Betingelser for brug” af den pågældende ydelse. Der garanteres altid – uanset ydelse – minimum 99,90% oppetid målt over 3 sammenhængende måneder.

SMB Hosting gennemsnitlige tilgængelighed er: 99,98% (Kilde: Pingdom – 14/12/2015)
SMB Hosting gennemsnitlige oppetid er: 99,99% (Kilde: Nagios – 14/12/2015)

Nedetid.

Ved nedetid forstås, at en ydelse ikke er generelt tilgængelig, grundet en årsag forårsaget direkte af SMB Hosting. Utilgænglighed forårsaget af Kundens egne handlinger, eller mangel på samme, eller andre parametre som SMB Hosting ikke har kontrol over, anses ikke for at være nedetid, der berettiger til refundering. Udover allerede nævnte vilkår og betingelser, er SMB Hosting aldrig erstatningsansvarlig ved driftsforstyrrelser, afbrydelser, skader, fejl mv. Dette gælder også forhold som er udenfor SMB Hosting kontrol, det kan være oversvømmelse, strejker, krig, terror, lynnedslag, overbelastning eller fejl på eget eller fremmed netværk, systemnedbrud, arbejdsnedlæggelser eller lockout (også blandt SMB Hosting medarbejdere), fejl hos tredjepart eller øvrige force majeure hændelser mv. Kunden skal kontakte support@smbhosting.dk og selv kunne fremvise en troværdig rapport, der er i overensstemmelse med SMB Hosting egne oppetids- og tilgænglighedstjek, for at være berettiget til kompensation.

Ændringer i ydelser.

SMB Hosting forbeholder sig retten til at ændre i Kundens ydelse, for at kunne bibeholde en høj sikkerhed og stabilitet af Kundens ydelse. Alle ændringer som i større eller mindre grad kan påvirke Kundens brug af sin ydelse, vil blive annonceret minimum 48 timer i forvejen via SMB Hosting’ driftstatus, medmindre der er tale om drifts kritiske ændringer. I dette tilfælde vil ændringerne blive annonceret hurtigst muligt via SMB Hosting’ driftstatus.

Overtrædelser.

Følgende medfører advarsel, efterfulgt af suspendering:
– Krænkelse af ophavsretten: Direkte krænkelse af ophavsretten, som defineret i “Bekendtgørelse af lov om ophavsret”.
– Trusler og chikane: SMB Hosting’ ydelser må ikke benyttes til trusler eller chikane af enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder, medmindre det falder inden for rammerne af beskyttet ytringsfriheden.
– Voldsomt stødende indhold: Indhold som anses for meget stødende eller ekstremt, vil resultere i advarsel og i visse tilfælde eller ved gentagelse suspendering.

Følgende medføre direkte suspendering, med eller uden varsel:
– Uopfordret e-mail: Udsendelse af større mængder uopfordret e-mails (SPAM).
– Forsøg på overbelastning: Direkte eller indirekte overdreven brug, som kan eller vil resultere i overbelastning af SMB Hosting’ eller tredjeparts systemer.
– Phishing: Enhver aktivitet i forbindelse med phishing eller systemer designet til at indsamle personlige oplysninger (navn, kontonumre, brugernavne, adgangskoder m.m.) under falsk påskud er en overtrædelse, der vil medføre suspendering. Splash sider, phishing formularer, e-mail-distribution, proxy e-mail eller indhold med direkte relation til phishing-aktiviteter resulterer i omgående opsigelse.
– Distribuering af malware: Oplagring, distribution, fremstilling eller brug af malware eller virus software, root kits, password crackers, adware, key-stroke-capture-programmer og andre programmer, der normalt anvendes i ondsindet aktivitet.

Følgende medføre direkte opsigelse og sletning, uden mulighed for refundering:
– Bedrageri: Al aktivitet med hensigt på at bedrage slutbrugere.
– Børnepornografi: Anvendelse af SMB Hosting’ ydelser til opbevaring, distribuering eller lignende af børnepornografisk-materiale er ulovligt og vil medføre øjeblikkelig opsigelse og sletning samt politianmeldelse.
– Ulovlig anvendelse: Enhver brug af ydelser, i direkte forsøg på at udføre ulovlige aktiviteter. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Dødstrusler, terror trusler, trusler der kan/vil skade en anden person, overtrædelser af privatlivets fred, svindel med kreditkort, pengeafpresning og andre ulovlige aktiviteter.
– Denial of Service: Anvendelse af en ydelse leveret af SMB Hostingtil udførelse af denial of service angreb eller ‘distributed denial of service’-angreb er en overtrædelse af vilkår for brug. Alle former for DoS, DDoS eller lignende aktivitet er en overtrædelse af vilkår for brug.
– Terror-relaterede websites: Anvendelse af SMB Hosting’ ydelser til opbevaring, distribuering eller lignende af terrorisme-relaterede aktiviteter er en overtrædelse af vilkår for brug.

SMB Hosting forbeholder sig retten til automatisk at scanne efter og fjerne indhold, der er eller potentielt kan være i strid med SMB Hosting’ forretningsbetingelser. SMB Hosting forbeholder sig retten til at suspenderede Kundens ydelse såfremt den forårsager belastning der påvirker systemets stabilitet.

Internettrafik.

De gældende trafikgrænser vil til hver en tid stå oplyst på SMB Hosting’ hjemmeside. Såfremt en ydelse har en trafikgrænse og Kunden overskrider denne trafik grænse, vil ydelsen blive suspenderet eller opkrævet for merforbrug. Kunden vil modtage en advarsels e-mail, når pågældende ydelse har brugt hhv. 80% og 95% af den månedlige tilladte trafik.

Pornografisk indhold.

SMB Hosting tillader pornografisk materiale i begrænset omfang. Pornografisk materiale må benyttes på alle SMB Hosting’ ydelser. SMB Hosting kræver, at alt pornografisk materiale overholder dansk lovgivning og ikke er krænkende overfor eventuelle ophavsretshavere. SMB Hosting forbeholder sig retten til at fjerne pornografisk indhold der er ekstremt, voldsomt stødende eller på andre måder upassende. SMB Hosting opretholder en nul-tolerance politik ift. børnepornografi.

Pornografisk indhold.

SMB Hosting tillader pornografisk materiale i begrænset omfang. Pornografisk materiale må benyttes på alle SMB Hosting’ ydelser. SMB Hosting kræver, at alt pornografisk materiale overholder dansk lovgivning og ikke er krænkende overfor eventuelle ophavsretshavere. SMB Hosting forbeholder sig retten til at fjerne pornografisk indhold der er ekstremt, voldsomt stødende eller på andre måder upassende. SMB Hosting opretholder en nul-tolerance politik ift. børnepornografi.

Suspendering.

Suspendering kan forekomme ved overtrædelse af SMB Hosting’ Betingelser, som beskrevet i SMB Hosting’ Betingelser for Brug eller ved manglende betaling. SMB Hosting forbeholder sig i øvrigt retten til at suspendere eller ophæve ydelser, der indeholder materiale som kan komme SMB Hosting, SMB Hosting’ renomme eller SMB Hosting’ forretning til skade.

Opsigelse.

Medmindre andet fremgår af en skriftlig aftale mellem Kunden og SMB Hosting, skal enhver service aktivt opsiges inden næstkommende betalingsdato. Såfremt en service ikke er opsagt inden næstkommende betalingsdato anses det af SMB Hosting som Kundens accept på forlængelse af servicen.

Kundens service vil automatisk blive suspenderet 96 timer efter sidste betalingsdag, såfremt betalingen er udeblevet. Efter 30 dage uden betaling slettes alle udbetalte ydelser og tilhørende data uden mulighed for genskabelse.

SMB Hosting forbeholder sig retten til uden varsel at opsige Kundens ydelse, såfremt Kunden i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til SMB Hosting’ betingelser.
I tilfælde af opsigelse af en ydelse fra SMB Hosting’ side, er Kunden under ingen omstændigheder berettiget til tilbagelevering, tilbagebetaling eller refundering af den pågældende ydelse.

Driftsstabilitet.

For at beskytte netværk og sikre fortsat uafbrudt drift for øvrige kunder, forbeholder SMB Hosting sig retten til midlertidigt at begrænse eller blokere for adgangen til enkelte IP-adresser, domænenavne eller hele services såfremt disse er under enhver form for angreb, der påvirker eller potentielt kan påvirke hele eller dele af netværket. Begrænsninger og blokeringer vil vedvare så længe angrebet fortsat er aktivt og i en begrænset acceptabel periode herefter. Bliver Kunden udsat for gentagende angreb, der i væsentlig grad påvirker driften på SMB Hosting netværk, kan Kundens berørte ydelser med rimelig varsel blive opsagt.

Ansvar.

Ethvert brug af enhver ydelse SMB Hosting tilbyder, sker på Kundens eget ansvar og risiko. SMB Hosting påtager sig intet ansvar for indholdet, og/eller de data der transmitteres til og fra Kundens ydelse via Internettet, herunder heller ej rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m.. SMB Hosting er således ikke ansvarlige for tab, direkte eller indirekte krænkelser eller andre forhold, der måtte opstå som følge af brug af informationer transmitteret via Internettet igennem SMB Hosting’ ydelser.

SMB Hosting fraskriver sig ethvert ansvar og tab, som Kunden måtte lide, i forbindelse med manglende forbindelse til SMB Hostings ydelser fra Internettet, uanset årsagen til den manglende forbindelse.

SMB Hosting er ikke ansvarlige for uvedkommendes adgang til Kundens data eller systemer eller skade eller datatab i forbindelse hermed. SMB Hosting fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for direkte og/eller indirekte tab af data, skade af data og genoprettelse af data, uanset årsagen hertil.

SMB Hosting kan endvidere ej holdes erstatningspligtig. I så fald at SMB Hosting skulle holdes ansvarlig, vil SMB Hosting’ ansvar være begrænset til Kundens samlede udgifter til den pågældende ydelse SMB Hosting stiller til rådighed.

Alle ansvarsfraskrivelser i disse betingelser er til enhver tid og i enhver henseende gældende, medmindre SMB Hosting måtte have handlet groft uagtsomt eller forsætligt til skade for Kunden.

Misbrug.

Ethvert forsætligt misbrug af SMB Hosting’ ydelser, hjemmeside eller systemer vil medføre øjeblikkelig opsigelse, udelukkelse og i visse tilfælde politianmeldelse.

SMB Hosting skelner ikke mellem misbrug og forsøg på misbrug.

Misbrug inkluderer, men er ikke begrænset til: Hacking af SMB Hosting’ eller SMB Hosting’ kunders; websites, systemer eller ydelser. Udnyttelse af fejl eller sikkerhedshuller. Bevidst og forsætligt overforbrug eller overbelastning af SMB Hosting’ eller SMB Hosting’ kunders; ydelser, websites eller systemer. Uhensigtsmæssig overforbrug af SMB Hosting’ support-ydelser. Udnyttelse af SMB Hosting’ betingelser, politiker eller lign. til egen vinding. Benyttelse/udnyttelse af SMB Hosting’ ydelser til ulovlig aktivitet, til formål der er eller potentielt kan være til gene for andre kunder og/eller skabe ustabilitet og/eller kompromittere sikkerheden. I tilfælde af misbrug, vil SMB Hosting afgøre hvorvidt tilfældet er forsætligt eller ej.

Forbehold.

SMB Hosting forbeholder sig retten til at ændre i betingelserne uden forudgående varsel. Alle ændringer skal annonceres via e-mail eller My SMB Hosting. Hvis Kunden ikke accepterer disse ændringer, kan Kunden sende en anmodning til SMB Hosting om at annullere sin konto og alle ydelser, inden for 10 dage efter ændringer er trådt i kraft. Hvis Kunden ikke kontakter SMB Hosting inden for den gældende frist, vil de ændrede vilkår være permanent gældende for samarbejdet mellem Kunden og SMB Hosting.

SMB Hosting forbeholder sig retten til at ændre i gældende priser for nuværende kunder med 30 dages forudgående varsel. Alle prisændringer skal varsles via e-mail. SMB Hosting forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise salg af ydelser til enhver person, organisation eller virksomhed. SMB Hosting forbeholder sig retten til at udelukke personer, som SMB Hosting betragter som ubehagelige, uvenlige eller truende. I ekstreme tilfælde kan SMB Hosting ophæve personens aktive ydelser og udelukke personen for fremtidig køb af ydelser hos SMB Hosting.

Der tages forbehold for skrive-, stave- og tastefejl. SMB Hosting forbeholder sig retten til at ændre fejl i betingelser uden varsel.